Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

 • Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Deklaracje zgodności

Systemy instalacji sanitarnych i grzewczych

 • Borplus
 • Ekoplastik
 • Hep2O
 • Wavin Tigris

Borplus

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Ekoplastik

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Hep2O

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Wavin Tigris

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Systemy kanalizacji wewnętrznej

 • Kanalizacja grawitacyjna HDPE
 • Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS
 • Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech
 • Kanalizacja wewnętrzna PVC-PP

Kanalizacja grawitacyjna HDPE

Deklaracje zgodności

Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Kanalizacja wewnętrzna PVC-PP

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Systemy rynnowe

 • Kanion PVC-U

Kanion PVC-U

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

System odwadniania dachów płaskich

 • Wavin QuickStream
 • Wpusty dachowe do grawitacyjnego odwadniania dachów

Wavin QuickStream

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Wpusty dachowe do grawitacyjnego odwadniania dachów

Deklaracje zgodności

System odwodnień wiaduktów i mostów

 • System odwodnień wiaduktów i mostów

System odwodnień wiaduktów i mostów

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

System odwodnień liniowych

 • System odwodnień liniowych

System odwodnień liniowych

Deklaracje zgodności

Systemy kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej

 • Kanalizacja zewnętrzna PVC-U
 • System rur dwuściennych i kształtek z PP Wavin X-Stream

Kanalizacja zewnętrzna PVC-U

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

System rur dwuściennych i kształtek z PP Wavin X-Stream

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

Studzienki kanalizacyjne

 • Studzienki deszczowe i wpusty
 • Studzienki drenarskie
 • Studzienki kanalizacyjne 315
 • Studzienki kanalizacyjne 400
 • Studzienki kanalizacyjne 425
 • Studzienki kanalizacyjne Tegra 1000 NG
 • Studzienki kanalizacyjne Tegra 425
 • Studzienki kanalizacyjne Tegra 600
 • Studzienki monolityczne dn 1000
 • Studzienki z rur strukturalnych

Studzienki deszczowe i wpusty

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Studzienki drenarskie

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Studzienki kanalizacyjne 315

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

Studzienki kanalizacyjne 400

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

Studzienki kanalizacyjne 425

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

Studzienki kanalizacyjne Tegra 1000 NG

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

Studzienki kanalizacyjne Tegra 425

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

Studzienki kanalizacyjne Tegra 600

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Opinie GIG

Studzienki monolityczne dn 1000

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Studzienki z rur strukturalnych

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Systemy skrzynek retencyjno-rozsączających

 • AquaCell
 • Wavin Q-Bic

AquaCell

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Wavin Q-Bic

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Regulatory przepływu

 • Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Separatory

 • Separatory

Separatory

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Osadniki wirowe Certaro

 • Osadniki wirowe Certaro

Osadniki wirowe Certaro

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Systemy drenarskie

 • Drenaz PVC
 • Drenaz X-Stream

Drenaz PVC

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Drenaz X-Stream

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Systemy ciśnieniowe do wody kanalizacji i gazu

 • Systemy ciśnieniowe PVC do wody i kanalizacji
 • Systemy polietylenowe PE 100 do wody, kanalizacji i gazu
 • Safe Tech RC
 • Wavin TS

Systemy ciśnieniowe PVC do wody i kanalizacji

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Systemy polietylenowe PE 100 do wody, kanalizacji i gazu

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Opinie GIG

Safe Tech RC

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Opinie GIG

Wavin TS

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Opinie GIG

Systemy renowacyjne

 • Compact Pipe
 • Safe Tech RC
 • Shortlining KMR
 • Wavin TS

Compact Pipe

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Safe Tech RC

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Opinie GIG

Shortlining KMR

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Wavin TS

Aprobaty techniczne

Deklaracje zgodności

Atesty higieniczne

Opinie GIG

Pompownie ścieków i wód zanieczyszczonych

 • Pompownie ścieków i wód zanieczyszczonych

Pompownie ścieków i wód zanieczyszczonych