Formularz doboru systemów skrzynkowych Wavin, do rozsączania wód deszczowych

Dane kontaktowe

Dane techniczne

m
m/s
l/(sxha)
m
m
m
m2
m2
m2
m2
m
m
 • 1. [dane administratora danych] Wavin Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, 64-320 (dalej: Wavin)
 • 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 • 3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane w następujących celach:
  • a) w celu wnioskowanego zgodnie z formularzem doboru elementów systemu/urządzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  • b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Zgłaszającym a Wavin (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 4. [odbiorcy danych] Wavin może ujawnić dane osobowe Zgłaszającego podmiotom świadczącym na rzecz Wavin usługi prawne. Wavin ujawnia dane osobowe Zgłaszającego do Wavin B.V. Stationsplein 3, 8000 AD Zwolle, Netherlands.
 • W niektórych przypadkach Wavin może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Wavin, w szczególności podmiotom świadczącym Wavin usługi IT, księgowe.
 • 5. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wnioskowanego zgodnie z formularzem doboru elementów systemu/urządzenia, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.
 • 6. [prawa Zgłaszającego] Zgłaszający ma prawo:
  • a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  • b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
 • 7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres Wavin Polska S.A. ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, lub elektronicznie na adres kontakt.pl@wavin.com.
 • 8. Zgłaszający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Wavin przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.