Kalkulator doboru średnic instalacji sanitarnych i grzewczych

Kalkulator przeznaczony jest do doboru średnic rurociągów instalacji wodociągowych i grzewczych w zależności od rodzaju systemu Wavin. Dobiera średnice zarówno pojedynczych przyborów jak i dla dowolnej ilości grupy przyborów sanitarnych czy grzejników. Umożliwia porównanie średnic pomiędzy systemami celem dobrania optymalnego rozwiązania w danej instalacji.

Przejdź do obliczeń

Kalkulator doboru średnic instalacji sanitarnych i grzewczych

Kalkulator przeznaczony jest do doboru średnic rurociągów instalacji wodociągowych i grzewczych w zależności od rodzaju systemu Wavin. Dobiera średnice zarówno do pojedynczych przyborów jak i dla dowolnej ilości grupy przyborów sanitarnych czy grzejników. Umożliwia porównanie średnic pomiędzy systemami celem dobrania optymalnego rozwiązania w danej instalacji.


Przybór Nazwa Ilość
{{listaPrzyborow[przyb.przybor_wyb].name}} {{przyb.nazwa}}

Nazwa grzejnika Moc Ilość
{{grzej.nazwa}} {{grzej.moc}} [W]
Zestawienie wyników

- Woda ciepła - Woda zimna

Przybór Ilość
{{wyb.nazwa}} ({{listaPrzyborow[wyb.przybor_wyb].name}}) {{wyb.ilosc}}
Rura zbiorcza dla sumy powyższych przyborów
{{wynn.rura_name}}
{{listaSystemow[wynn.system_wyb].name}}

Średnica - {{wyn.srednica_ciepla}} mm

Średnica - Brak

Średnica - {{wyn.srednica_zimna}} mm

Średnica - {{wyni.zas_cieplo}} mm

Średnica - Brak

Średnica - {{wyni.zas}} mm

Legenda:

Brak – przybór nie posiada takiego przyłacza wodnego

Poza zakresem - średnica rury większa niż dostępny zakres rur w systemie lub rura nie przeznaczona do tego typu instalacji.

Średnice rur dobrano przy uwzględnieniu prędkości przepływu V =< 0,8 m/s.

Zestawienie wyników

Grzejnik Moc Ilość
{{wyb.nazwa}} {{wyb.moc}} [W] {{wyb.ilosc}}
Rura zbiorcza dla sumy wszystkich grzejników
{{wynn.rura_name}}
{{listaSystemow[wynn.system_wyb].name}}

Średnica - {{wyn.srednica_ciepla}} mm

Średnica - Brak

Średnica - Poza zakresem Średnica - {{wyni.zas}} mm

Legenda:

Brak – przybór nie posiada takiego przyłacza wodnego

Poza zakresem - średnica rury większa niż dostępny zakres rur w systemie lub rura nie przeznaczona do tego typu instalacji.