Aby wyszukać produkt(y) należy:

  • wpisać jeden indeks
  • dowolną ilość indeksów oddzielonych przecinkami
  • nazwę lub fragment nazwy szukanego produktu (np. Kanion, rura, regulator, itp.)

Lub przeglądaj całe grupy produktowe:

Wybierz grupę produktów, a następnie naciśnij "wyszukaj" pod tabelką.
Otrzymaną listę produktów możesz następnie zapisać w pliku pdf lub xls.

Systemy Infrastrukturalne
Studzienki kanalizacyjne
Systemy retencji i rozączania i regulacji przepływu
Systemy drenarskie
Systemy kanalizacji zewnętrznej
Systemy polietylenowe
System odwodnień wiaduktów i mostów
Systemy podczyszczania
inne
Systemy instalacyjne dla budownictwa
Systemy instalacji sanitarnych i grzewczych
Systemy kanalizacji wewnętrznęj
Odwadnianie dachów